Inschrijvingen en betalingen

Na inschrijving voor een cursus, workshop of training volgt er een vrijblijvend telefonisch intakegesprek, waarin we samen besluiten of de training voor jou geschikt is. Indien dat het geval is, ontvang je een mail met praktische zaken. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Betaling

Na betaling van het overeengekomen bedrag op rekeningnummer NL88 INGB 0682 8657 29 T.n.v. P.C.A. Lie van Dijk, is je deelname definitief.
Deelname is niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

Annulering

Annulering van deelname dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail of de post. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig.
Bij annulering tot twee weken voor de geplande datum, wordt er 30,00 euro administratiekosten berekend en wordt het restant bedrag teruggestort.
Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training of het niet aanwezig zijn bij aanvang, ben je het gehele bedrag verschuldigd.
De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten.
Bij afwezigheid, ziekte of afhaken tijdens de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend. Wel wordt telefonisch door de trainer de sessie en het huiswerk besproken.

Geheimhouding

Hoewel de focus tijdens de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. De trainer gaat hier uiteraard vertrouwelijk mee om. Van de deelnemer wordt ook verwacht dat deze op vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van groepsleden.

Overig

Mindfulness training is geen vervanging van psychotherapie en/of andere psychische of medische behandelingen. Bij twijfel raad ik je aan eerst je behandelend arts of therapeut te raadplegen.

De deelnemer is verplicht voorafgaand aan de training informatie te verstrekken over zijn/haar fysieke en geestelijke gezondheid en blijft zelf aansprakelijk voor het welbevinden. Op geen enkele wijze kan Le Dauphine aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Deelname aan de training betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.